Channel 1

חברת טלוויזיה המובילה ברוסיה, המפרסמת בארץ את הערוצים "Karusel" ו-"Dom Kino"

פירוט עבודות:
  • רכישת מדיה לקמפיינים פרסומיים
  • חסויות לאירועים
  • מגוון עבודות פרינט 


Google+