חל"ת – החברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ

חברה עירונית, העוסקת בפיתוח העיר, הנמצאת בבעלות עיריית נתניה. החברה מתמקדת ביישום תכניות בניין עיר, מפתחת תשתיות בתחום שיפוטה של העיר נתניה ובכל הקשור לייזום ולקידום תכניות בתחומי הנדל"ן והתיירות.

פירוט עבודות:
  • מיתוג פרוייקט "NN" – שיפוץ פני העיר
  • הכנסת ספר מותג
  • בניית שפה פרסומית
  • בניית קמפיין פרסומי, הכולל: באנרים, שלטי חוצות, מודעות פרסום, עלונים, הפצת טלי-דלת
  • עיצוב והפקה של מגוון עבודות דפוס
  • הפקת שלטי חוצות

Google+