A.Ginadi investment & construction

חברת A.Ginadi investment and construction נמצאת בזירת הנדל"ן עולמית  ומתמחה בבניית פרוייקטים נדל"ן ייחודיים ובנייה יוקרתית.

פירוט עבודות:
  • בנייה וניהול אתר החברה בארבה שפות
  • בניית ספר מותג ושפה פרסומית
  • הפקת פרזנטציות לתערוכות שונות
  • ליווי פרסומי של החברה
  • הפקות דפוסGoogle+